HP LaserJet P2055 Printer series - Отменяне на задание за печат

background image

Отменяне на задание за печат

Може да спрете заявка за печат, като използвате контролния панел на или през програма. За
инструкции как да спрете заявка за печат от компютър в мрежа, вижте онлайн помощта за
конкретната мрежова програма.

ЗАБЕЛЕЖКА:

След като сте отменили задание за печат, може е да мине известно време,

преди печатането да спре.