HP LaserJet P2055 Printer series - Местоположение на етикета с модела и серийния номер

background image

Местоположение на етикета с модела и серийния номер

Етикетът, съдържащ модела и серийния номер, се намира от външната страна на задния
изход (директен път на хартията).

6

Глава 1 Основни сведения за принтера

BGWW

background image

BGWW

Кратко описание на принтера

7

background image

8

Глава 1 Основни сведения за принтера

BGWW

background image

2