HP LaserJet P2055 Printer series - Изходни касети

background image

Изходни касети

ВНИМАНИЕ:

За да се избегне повреждане на принтера, не се опитвайте да отстраните

засядане в горната изходна касета, като дърпате хартията право навън.

1.

Отворете вратичката за отстраняване на засядания, намираща се в задната част на
принтера.

2.

Хванете с две ръце заседналата хартия и бавно я изтеглете от принтера.

3.

Затворете вратичката за отстраняване на засядания.

BGWW

Засядания 125