HP LaserJet P2055 Printer series - Петна от тонера

background image

Петна от тонера

Може би носителят не отговаря на изискванията на
Hewlett-Packard (например носителят а е много
влажен или много груб).

Може би принтерът се нуждае от почистване.

Печатащата касета може да е дефектна.