HP LaserJet P2055 Printer series - Пръски от тонера

background image

Пръски от тонера

Ако голямо количество тонер е разпръснато около
символите, носителят може да не поема тонера.
(Малко количество пръски от тонера е нещо
нормално при лазерното отпечатване.) Пробвайте с
друг тип носител.

Обърнете обратно тестето с носителя в тавата.

Използвайте носител, предназначен за лазерни
принтери.

130 Глава 10 Разрешаване на проблеми

BGWW