HP LaserJet P2055 Printer series - Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия

background image

Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия

Уверете се, че всички листове са почистени от пътя на хартията.

Ако скоро в принтера е засядала хартия, отпечатайте 2-3 страници, за да почистите пътя
на хартията.

Ако листовете не минават през фюзера и повреждат изображенията в следващите
документи, отпечатайте 2-3 страници, за да почистите пътя на хартията. Ако проблемът
не се разреши, разпечатайте и обработете почистваща страница. Вж.

Почистване на пътя

на хартията на страница 98

.

126 Глава 10 Разрешаване на проблеми

BGWW