HP LaserJet P2055 Printer series - Разтълкуване на съобщенията на контролния панел

background image

Разтълкуване на съобщенията на контролния панел

Съобщенията на контролния панел са индикатор за текущото състояние на принтера или на
ситуации, които може да изискват предприемането на някакви действия.

Съобщенията на контролния панел се появяват за известно време и може да изискват да
потвърдите прочитането им с натискане на

OK

, за да се възобнови печатането, или с

натискане на

X

, за да отмените заданието. При някои предупреждения е възможно заданието

да не бъде довършено или да бъде засегнато качеството на печат. Ако уведомяването или
предупреждението е свързано с отпечатването и функцията за автоматично продължаване е
включена, принтерът ще се опита да продължи заданието за отпечатване, след като
предупреждението се е виждало в продължение на 10 секунди, без да бъде потвърдено.

При някои съобщения рестартирането на принтера може да доведе до отстраняване на
проблема. Ако критичната грешка продължи, на принтера може да е необходим сервиз.