HP LaserJet P2055 Printer series - Премахване на софтуер за Windows

background image

Премахване на софтуер за Windows

1.

Щракнете върху Start (Старт) и след това - върху All Programs(Всички програми).

2.

Щракнете върху HP, след което щракнете върху името на принтера.

3.

Щракнете върху опцията за деинсталиране на принтера и следвайте указанията от
екрана, за да премахнете софтуера.

26

Глава 3 Софтуер за Windows

BGWW