HP LaserJet P2055 Printer series - Използване на софтуера HP ToolboxFX

background image

Използване на софтуера HP ToolboxFX

Софтуерът HP ToolboxFX е програма, която може да се използва за следните задачи:

Проверка на състоянието на продукта.

Конфигуриране на настройките на продукта.

Преглед на информацията за отстраняване на неизправности.

Преглед на онлайн документация.

Можете да прегледате HP ToolboxFX, когато устройството е директно свързано към вашия
компютър или когато е свързано към мрежа. Трябва да извършите препоръчаната пълна
инсталация на софтуера, за да използвате HP ToolboxFX.