HP LaserJet P2055 Printer series - Видове хартия

background image

Видове хартия

Използвайте тези опции, за да конфигурирате режимите за печат, които съответстват на
различните типове носители. За да върнете всички режими във фабричните им настройки по
подразбиране, изберете Restore modes (Възстанови режимите).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените

ви.