HP LaserJet P2055 Printer series - Настройване на системата

background image

Настройване на системата

Използвайте тези настройки на системата за да конфигурирате разнообразни настройки за
печат. Тези настройки не са достъпни през контролния панел.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените

ви.