HP LaserJet P2055 Printer series - Предупреждения

background image

Предупреждения

Папката Alerts (Предупреждения) съдържа връзки към следните основни страници:

Set up Status Alerts(Настройка на предупрежденията за състояние). Настройте принтера
да изпраща изскачащи предупреждения за определени събития, като например ниски
нива на тонера.

Set up E-mail Alerts (Настройка на имейл предупреждения). Настройте принтера да ви
изпраща имейл съобщения за определени събития, като например ниски нива на тонера.