HP LaserJet P2055 Printer series - Настройка на предупрежденията за състояние

background image

Настройка на предупрежденията за състояние

Използвайте това, за да настроите принтера така, че да изпраща до компютъра ви
предупреждения, когато възникнат засядания, тонерът в печатащите касети на HP спадне до
ниско ниво, използват се печатащи касети, които не са произведени от HP и при възникване на
конкретни съобщения за грешки.

Изберете, за да получавате изскачащо съобщение, икона в системната област,
предупреждение на работния плот или комбинация от изброеното. Изскачащите
предупреждения се появяват само когато принтерът разпечатва от компютъра, на който сте
настроили предупрежденията. Предупрежденията на работния плот се появяват за кратко и
изчезват автоматично.

Променете настройката на Cartridge low threshold (Праг за ниско ниво на касета), която
задава нивото на тонер, при спадане до което на страницата System setup (Настройване на
системата) се появява предупреждение за изчерпване на тонер.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените

ви.