HP LaserJet P2055 Printer series - Почистване на поемащата ролка на тава 1

background image

Почистване на поемащата ролка на тава 1

Ако принтерът има проблеми с поемането на хартия от тава 1, следвайте тези инструкции.

1.

Изключете принтера, извадете захранващия кабел и изчакайте принтера да изстине.

–10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

Celcius

°C

2.

Натиснете бутона, за да отворите вратичката на печатащата касета, и след това извадете
печатащата касета.

ВНИМАНИЕ:

Не докосвайте черната гъбеста прехвърляща ролка вътре в принтера.

Може да повредите принтера по този начин.

ВНИМАНИЕ:

За да предотвратите повреда, не излагайте печатащата касета на пряка

светлина. Покрийте я с лист хартия.

3.

Повдигнете капака на поемащата ролка.

BGWW

Почистване на принтера

99

background image

4.

Натиснете двете черни придържащи езичета навън, докато освободите придърпващата
ролка от леглото й.

5.

Извадете поемащата ролка от принтера.

6.

Потопете кърпа без мъх във вода и почистете ролката.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не докосвайте повърхността на ролката с голи пръсти.

7.

С помощта на суха кърпа без мъх избършете придърпващата ролка, за да отстраните
останалата мръсотия.

100 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW

background image

8.

Оставете придърпващата ролка да изсъхне напълно.

9.

Подравнете черните придържащи езичета в принтера с прорезите в поемащата ролка и
след това я притиснете в леглото й, докато придържащите езичета щракнат.

10.

Затворете капака на поемащата ролка.

11.

Поставете обратно печатащата касета и затворете вратичката й.

BGWW

Почистване на принтера 101

background image

12.

Свържете отново захранващия кабел и включете принтера.