HP LaserJet P2055 Printer series - Почистване на поемащата ролка на тава 2

background image

Почистване на поемащата ролка на тава 2

Ако принтерът има проблеми с поемането на хартия от тава 2, следвайте тези инструкции.

1.

Изключете принтера, извадете захранващия кабел и изчакайте принтера да изстине.

–10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

Celcius

°C

2.

Извадете тава 2.

102 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW

background image

3.

Вътре в празното гнездо на тавата намерете поемащата ролка, която е горе близо до
предната част на принтера.

4.

Потопете кърпа без власинки във вода и след това почистете ролката, като я въртите към
задната част на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не докосвайте повърхността на ролката с голи пръсти.

5.

С помощта на суха кърпа без мъх избършете придърпващата ролка, за да отстраните
останалата мръсотия.

6.

Оставете придърпващата ролка да изсъхне напълно.

7.

Поставете отново тава 2.

BGWW

Почистване на принтера 103

background image

8.

Свържете отново захранващия кабел и включете принтера.

104 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW