HP LaserJet P2055 Printer series - Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети

background image

Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети

Hewlett-Packard не препоръчва използването на касети за печат, непроизведени от HP,
независимо дали са нови, или възстановени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Повреди, причинени от непроизведени от HP печатащи касети, не се покриват

от гаранцията на HP , както и от договорите за обслужване.

За да инсталирате нова печатаща касета HP , вижте

Смяна на печатащата касета

на страница 90

. За да рециклирате използваната касета, следвайте указанията, приложени

към новата касета.