HP LaserJet P2055 Printer series - Печат в горната (стандартната) изходна касета

background image

Печат в горната (стандартната) изходна касета

Горната изходна касета събира хартията с лицевата страна надолу в правилния ред. Горната
изходна касета трябва да се използва при повечето задания за печат, включително на
прозрачно фолио. За да използвате горната изходна касета, проверете дали задният изход
(директният път на хартията) е затворен. За да избегнете засядания, не отваряйте или
затваряйте задния изход по време на печат.