Ajuda HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Impressora HP LaserJet sèrie P2050

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense el permís previ per escrit,
excepte en els termes que contemplin les
lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està
subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i
serveis de HP s’especifiquen en les
declaracions de garantia expresses que
acompanyen els productes i serveis
esmentats. Cap informació d’aquest
document pot ésser considerada com una
garantia addicional. HP no serà
responsable del errors u omissions tècnics
o d’edició que contingui aquest document.

Número de referència: CE457-90905

Edition 3, 11/2009

Crèdits de marca registrada

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són

marques comercials d'Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ és una marca registrada
d'Intel Corporation als EUA i a altres
països/regions.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP són
marques comercials registrades als EUA de
Microsoft Corporation.

Windows Vista™ és una marca registrada o
una marca de Microsoft Corporation als
EUA i/o altres països/regions.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

ENERGY STAR i la marca ENERGY STAR
són marques registrades als EUA.

background image

Índex de continguts

1 Informació bàsica del producte ..................................................................................................................... 1

Comparació de productes .................................................................................................................... 2

Models HP LaserJet sèrie P2050 ........................................................................................ 2

Característiques del producte .............................................................................................................. 3
Recorregut pel producte ....................................................................................................................... 5

Vista frontal .......................................................................................................................... 5
Vista posterior ...................................................................................................................... 6
Ports d'interfície ................................................................................................................... 6
Localització de l'etiqueta del model i del número de sèrie .................................................. 6

2 Tauler de control ............................................................................................................................................. 9

Configuració del tauler de control ....................................................................................................... 10
Utilització dels menús del tauler de control ........................................................................................ 11

Utilització dels menús ........................................................................................................ 11

Menú Reports (Informes) ................................................................................................................... 12
Menú System setup (Instal·lació del sistema) .................................................................................... 13
Menú Service (Servei) ........................................................................................................................ 15
Menú Network config (Configuració de la xarxa) ............................................................................... 16

3 Programari per a Windows .......................................................................................................................... 19

Sistemes operatius compatibles amb el Windows ............................................................................. 20
Controladors d'impressora compatibles per al Windows ................................................................... 21
Controlador d'impressió universal (UPD) d'HP .................................................................................. 22

Modes d'instal·lació de l'UPD ............................................................................................ 22

Prioritat dels paràmetres d'impressió ................................................................................................. 23
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows ......................................... 24
Tipus d'instal·lació del programari per al Windows ............................................................................ 25
Eliminació de programari al Windows ................................................................................................ 26
Utilitats compatibles amb el Windows ................................................................................................ 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Utilitats de xarxa compatibles amb el Windows ................................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Servidor web incrustat ....................................................................................................... 28

Programari per a altres sistemes operatius ........................................................................................ 29

CAWW

iii

background image

4 Ús del producte amb el Macintosh .............................................................................................................. 31

Programari per al Macintosh .............................................................................................................. 32

Sistemes operatius compatibles per al Macintosh ............................................................. 32
Controladors de la impressora compatibles per al Macintosh ........................................... 32
Elimineu programari dels sistemes operatius Macintosh ................................................... 32
Prioritat per als paràmetres d'impressió per al Macintosh ................................................. 32
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Macintosh ....................... 33
Utilitats compatibles amb el Macintosh .............................................................................. 33

Servidor web incrustat ....................................................................................... 33

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh .................................................. 34

Impressió ........................................................................................................................... 34

Creació i ús de valors predefinits d'impressió al Macintosh .............................. 34
Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper
personalitzada ................................................................................................... 34
Imprimir una portada ......................................................................................... 34
Utilització de filigranes ...................................................................................... 35
Impressió de diverses pàgines en un full de paper al Macintosh ...................... 35
Impressió en ambdues cares de la pàgina ....................................................... 36
Ús del menú Services (Serveis) ........................................................................ 37

5 Connectivitat ................................................................................................................................................. 39

Configuració USB ............................................................................................................................... 40

Connecteu el cable USB .................................................................................................... 40

Configuració de la xarxa ..................................................................................................................... 41

Protocols de xarxa compatibles ......................................................................................... 41
Instal·leu el producte a una xarxa ...................................................................................... 43
Configuració del producte de xarxa ................................................................................... 43

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ................................................ 43
Establiment o modificació de la contrasenya de la xarxa ................................. 44
Adreça IP .......................................................................................................... 44

Configuració automàtica ................................................................... 44
Configuració manual ......................................................................... 44
Paràmetres d'IPv4 i IPv6 .................................................................. 45

Configuració de la velocitat de l'enllaç .............................................................. 45

6 Paper i suports d'impressió ......................................................................................................................... 47

Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió ......................................................................... 48
Mides de paper i de suport d'impressió admesos .............................................................................. 49
Mides de paper personalitzat ............................................................................................................. 51
Tipus de paper i de suports d'impressió admesos ............................................................................. 52
Capacitat de la safata ......................................................................................................................... 53
Indicacions per a papers o suports d'impressió especials ................................................................. 54
Safates de càrrega ............................................................................................................................. 55

iv

CAWW

background image

Orientació del paper a les safates de càrrega ................................................................... 55
Safata 1 ............................................................................................................................. 55
Safata 2 i safata 3 opcional ............................................................................................... 56

Càrrega de paper de mida A6 ........................................................................... 56

Alimentació manual ........................................................................................................... 57

Configuració de les safates ................................................................................................................ 58
Ús de les opcions de sortida del paper .............................................................................................. 59

Impressió a la safata de sortida superior (estàndard) ....................................................... 59
Impressió a la ruta de paper directa (safata de sortida posterior) ..................................... 59

7 Ús de les característiques del producte ..................................................................................................... 61

Mode EconoMode (Mode econòmic) ................................................................................................. 62
Mode silenciós .................................................................................................................................... 63

8 Tasques d'impressió .................................................................................................................................... 65

Cancel·lació d'una feina d'impressió .................................................................................................. 66

Com aturar la tasca d'impressió actual des del tauler de control ...................................... 66
Com aturar la tasca d'impressió actual des del programa ................................................. 66

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows .................................................... 67

Obertura del controlador de la impressora ........................................................................ 67
Ús de dreceres d'impressió ............................................................................................... 67
Definició de les opcions de paper i qualitat ....................................................................... 67
Definició dels efectes del document .................................................................................. 68
Ajusteu les opcions d'acabat del document ....................................................................... 68
Obtenció d'assistència i d'informació sobre l'estat del producte ........................................ 70
Definició de les opcions avançades d'impressió ............................................................... 70

9 Gestió i manteniment del producte ............................................................................................................. 71

Impressió de les pàgines d'informació ............................................................................................... 72
Ús del programari HP ToolboxFX ...................................................................................................... 73

Visualització de l'HP ToolboxFX ........................................................................................ 73
Estat ................................................................................................................................... 73

Registre d'incidències. ...................................................................................... 73

Alertes ................................................................................................................................ 74

Configura els avisos d’estat .............................................................................. 74
Configura els avisos per correu-e ..................................................................... 74

Ajuda .................................................................................................................................. 74
Configuració del dispositiu ................................................................................................. 75

Informació del dispositiu .................................................................................... 75
Tractament del paper ........................................................................................ 75
Impressió ........................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76

CAWW

v

background image

Qualitat d'impressió ........................................................................................... 76
Tipus de paper .................................................................................................. 77
Configuració del sistema ................................................................................... 77
Solució de problemes. ....................................................................................... 77

Configuració de xarxa ........................................................................................................ 77
Comprar subministraments ................................................................................................ 77
Altres enllaços ................................................................................................................... 77

Gestió d'un producte amb connexió de xarxa .................................................................................... 78

Servidor web incrustat ....................................................................................................... 78

Com obrir el servidor web incrustat ................................................................... 78
Fitxa Estat ......................................................................................................... 78
Fitxa Settings (Paràmetres) .............................................................................. 79
Fitxa Networking (Xarxa) ................................................................................... 79
Enllaços ............................................................................................................. 79

Utilitzeu el programari HP Web Jetadmin .......................................................................... 79
Ús de funcions de seguretat .............................................................................................. 79

Com protegir el servidor web incrustat .............................................................. 80

Bloqueig del producte ......................................................................................................................... 81
Gestió dels subministraments ............................................................................................................ 82

Durada dels subministraments .......................................................................................... 82
Gestió del cartutx d'impressió ............................................................................................ 82

Emmagatzematge del cartutx d'impressió ........................................................ 82
Utilitzeu cartutxos d'impressió originals d'HP .................................................... 82
Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP .......................... 82
Autenticació del cartutx d'impressió .................................................................. 82
Línia directa de fraus d'HP i lloc web ................................................................ 82

Substitució dels subministraments i els components ......................................................................... 84

Directrius per substituir els subministraments ................................................................... 84
Redistribució del tòner ....................................................................................................... 84
Canvieu el cartutx d'impressió ........................................................................................... 85

Instal·leu la memòria .......................................................................................................................... 87

Instal·lació de la memòria del producte ............................................................................. 87
Comproveu la instal·lació del DIMM .................................................................................. 90
Estalvieu recursos (recursos permanents) ........................................................................ 91
Habiliteu la memòria per al Windows ................................................................................ 91

Neteja del producte ............................................................................................................................ 92

Neteja de l'àrea del cartutx d'impressió ............................................................................. 92
Netegeu la ruta del paper .................................................................................................. 93
Neteja del roleu de recollida de la safata 1 ........................................................................ 94
Neteja del roleu de recollida de la safata 2 ........................................................................ 97

10 Solució de problemes ............................................................................................................................... 101

Solució de problemes generals ........................................................................................................ 102

vi

CAWW

background image

Llista de comprovació de solució de problemes .............................................................. 102
Factors que afecten el rendiment del producte ............................................................... 103

Restabliment dels paràmetres de fàbrica ......................................................................................... 104
Interpretació dels missatges del tauler de control ............................................................................ 105

Missatges del tauler de control ........................................................................................ 105

Embussos ......................................................................................................................................... 110

Causes comuns d'embussos ........................................................................................... 110
Ubicacions d'embussos ................................................................................................... 111
Elimineu els embussos .................................................................................................... 111

Zones internes ................................................................................................ 111

Àrea del cartutx d'impressió i ruta del paper .................................. 111
Ruta del paper d'impressió dúplex (només en models dúplex) ...... 113

Safates d'entrada ............................................................................................ 116

Safata 1 .......................................................................................... 116
Safata 2 .......................................................................................... 117
Safata 3 .......................................................................................... 119

Safates de sortida ........................................................................................... 120

Solució de problemes de qualitat d'impressió .................................................................................. 122

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb el paper .......................................... 122
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb l'entorn ............................................ 122
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb els embussos ................................. 122
Exemples de defectes d'imatge ....................................................................................... 123

Impressió clara o descolorida ......................................................................... 123
Punts de tòner ................................................................................................. 123
Taques blanques ............................................................................................. 123
Línies verticals ................................................................................................ 124
Fons gris ......................................................................................................... 124
Taques de tòner .............................................................................................. 124
Partícules de tòner soltes ................................................................................ 124
Defectes verticals repetitius ............................................................................ 125
Caràcters deformats ........................................................................................ 125
Inclinació de la pàgina ..................................................................................... 125
Ondulacions .................................................................................................... 126
Arrugues o plecs ............................................................................................. 126
Contorn dispers del tòner ................................................................................ 126

Solució de problemes de rendiment ................................................................................................. 127
Solució de problemes de connectivitat ............................................................................................. 128

Solució de problemes de connectivitat directa ................................................................ 128
Solució de problemes de xarxa ....................................................................................... 128

Resolució de problemes comuns al Windows ................................................................................. 130
Solució de problemes comuns al Macintosh .................................................................................... 131
Solució de problemes del Linux ....................................................................................................... 134

CAWW

vii

background image

Apèndix A Subministraments i accessoris ................................................................................................. 135

Comanda de consumibles, peces i accessoris ................................................................................ 136

Comanda directament a HP ............................................................................................ 136
Comanda a través de proveïdors de serveis o d'assistència tècnica .............................. 136
Fer la comanda directament a través del programari HP ToolboxFX .............................. 136

Números de referència ..................................................................................................................... 137

Accessoris de manipulació del paper .............................................................................. 137
Cartutxos d'impressió ...................................................................................................... 137
Memòria ........................................................................................................................... 137
Cables i interfícies ........................................................................................................... 137

Apèndix B Servei i assistència ..................................................................................................................... 139

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 140
Declaració de garantia limitada dels cartutxos d'impressió .............................................................. 142
Contracte de llicència d'usuari final .................................................................................................. 143
Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel client) .................................................. 146
Assistència al client .......................................................................................................................... 147
Contractes de manteniment d'HP .................................................................................................... 148

Contractes de serveis in situ ............................................................................................ 148

Servei in situ al dia següent ............................................................................ 148
Servei in situ setmanal (volum) ....................................................................... 148

Tornar a empaquetar el producte .................................................................................... 148
Garantia ampliada ........................................................................................................... 149

Apèndix C Especificacions ........................................................................................................................... 151

Especificacions físiques ................................................................................................................... 152
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques .......................................... 153
Entorn operatiu ................................................................................................................................. 154

Apèndix D Informació reglamentària ........................................................................................................... 155

Normatives de la FCC ...................................................................................................................... 156
Programa de responsabilitat mediambiental del producte ............................................................... 157

Protecció del medi ambient ............................................................................................. 157
Producció d'ozó ............................................................................................................... 157
Consum elèctric ............................................................................................................... 157
Consum de tòner ............................................................................................................. 157
Utilització del paper ......................................................................................................... 157
Plàstics ............................................................................................................................ 157
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP ....................................................... 157
Instruccions de devolució i reciclatge .............................................................................. 158

Estats Units i Puerto Rico ............................................................................... 158

Devolucions múltiples (més d'un cartutx) ....................................... 158
Devolucions d'un sol cartutx ........................................................... 158

viii

CAWW

background image

Enviament ....................................................................................... 158

Devolucions des de fora dels Estats Units ...................................................... 158

Paper ............................................................................................................................... 159
Restriccions del material .................................................................................................. 159
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 159
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ............................................................. 159
Si voleu més informació ................................................................................................... 159

Declaració de conformitat ................................................................................................................. 160

Declaració de conformitat ................................................................................................ 160

Declaracions de seguretat ................................................................................................................ 161

Seguretat del làser ........................................................................................................... 161
Normativa del DOC per a Canadà ................................................................................... 161
Declaració de VCCI (Japó) .............................................................................................. 161
Declaració del cable elèctric (Japó) ................................................................................. 161
Declaració EMC (Corea) .................................................................................................. 161
Declaració del làser per a Finlàndia ................................................................................ 161
Taula de substàncies (Xina) ............................................................................................ 163

Índex ................................................................................................................................................................. 165

CAWW

ix

background image

x

CAWW

background image

1