HP LaserJet P2055 Printer series - Mode EconoMode (Mode econòmic)

background image

Mode EconoMode (Mode econòmic)

Aquest producte disposa d'una opció de mode EconoMode (Mode econòmic) per imprimir esborranys
de documents. El mode EconoMode pot utilitzar menys tòner i redueix el cost per pàgina. Tanmateix,
la utilització d'aquest mode pot també reduir la qualitat d'impressió.

HP no recomana l'ús continu del mode EconoMode. Si utilitzeu el mode EconoMode de forma
continuada, és possible que el subministrament de tòner duri més que les parts mecàniques del
cartutx d'impressió. En aquest cas, si la qualitat d'impressió comença a deteriorar-se haureu
d'instal·lar un cartutx d'impressió nou tot i que quedi tòner al cartutx.

Activeu o desactiveu el mode EconoMode d'una de les maneres següents:

Al servidor web incrustat (només en els models amb connexió de xarxa), obriu la fitxa Settings
(Paràmetres) i seleccioneu l'opció Configure Device (Configureu dispositiu). Desplaceu-vos fins
al submenú Print Quality (Qualitat d'impressió).

Al controlador de la impressora PCL de Windows, obriu la pestanya Paper/Quality (Paper/
Qualitat) i seleccioneu l'opció EconoMode (Mode econòmic).

62

Capítol 7 Ús de les característiques del producte

CAWW