HP LaserJet P2055 Printer series - Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada

background image

Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada

Podeu canviar la mida d'un document per a ajustar-lo a una mida de paper diferent.

1.

Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2.

Obriu el menú Paper Handling (Tractament del paper).

3.

A l'àrea de Destination Paper Size (Mida del paper de destinació), seleccioneu Scale to fit
paper size
(Ajustar a la mida de paper) i seleccioneu la mida de la llista desplegable.

4.

Si voleu utilitzar únicament paper més petit que el document, seleccioneu Scale down only
(Només reduir).