HP LaserJet P2055 Printer series - Impressió en ambdues cares de la pàgina

background image

Impressió en ambdues cares de la pàgina

Utilització de la impressió a doble cara automàtica (només en models dúplex)

1.

Ajusteu el producte a l'amplada de paper correcta que estigueu utilitzant. A la part posterior del
producte, aixequeu la porta de neteja d'embussos d'impressió dúplex i cerqueu la palanca blava
de selecció de l'amplada del paper.

Paper de carta i de mida legal: Empenyeu la palanca cap a dins.

Paper de mida A4: Tireu de la palanca cap a fora.

2.

Introduïu prou paper per a la tasca d'impressió a una de les safates. Si carregueu paper
especial com per exemple paper amb capçalera, feu-ho d'una d'aquestes maneres:

Per a la safata 1, carregueu el paper de carta cara amunt amb la part de dalt a l'entrada del
producte.

Per a la resta de safates, carregueu el paper de carta cap avall amb la part de dalt cap a la
part frontal de la safata.

3.

Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

4.

Obriu el menú Layout (Disposició)

5.

Desprès de Two-Sided (Dues cares), seleccioneu Long-Edge Binding (Enquadernació al
marge llarg) o Short-Edge Binding (Enquadernació al marge curt).

6.

Feu clic a Print (Imprimeix).

Imprimir a les dues cares manualment

1.

Introduïu prou paper per a la tasca d'impressió a una de les safates. Si carregueu paper
especial com per exemple paper amb capçalera, feu-ho d'una d'aquestes maneres:

Per a la safata 1, carregueu el paper de carta cara amunt amb la part de dalt a l'entrada del
producte.

Per a la resta de safates, carregueu el paper de carta cap avall amb la part de dalt cap a la
part frontal de la safata.

2.

Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

36

Capítol 4 Ús del producte amb el Macintosh

CAWW

background image

3.

Al menú Finishing (Acabat), seleccioneu Manually Print on 2nd Side (Imprimeix manualment
a la segona cara).

4.

Feu clic a Print (Imprimeix). Seguiu les instruccions de la finestra emergent que apareix a la
pantalla de l'ordinador abans de col·locar la pila de sortida de la safata 1 per imprimir la segona
meitat.

5.

Aneu al producte i traieu-ne els fulls de paper en blanc de la safata 1.

6.

Inseriu la pila impresa cara amunt a la safata 1 amb la part superior a l'entrada del producte. La
segona cara s'ha d'imprimir des de la safata 1.

7.

Si apareix un missatge, premeu el botó adequat del tauler de control per continuar.