HP LaserJet P2055 Printer series - Configuració de la xarxa

background image

Configuració de la xarxa

Potser haureu de configurar determinats paràmetres de xarxa al producte. Podeu configurar aquests
paràmetres des del tauler de control, el servidor web incrustat o, a per a la majoria de xarxes, des del
programari HP Web Jetadmin.