HP LaserJet P2055 Printer series - Protocols de xarxa compatibles

background image

Protocols de xarxa compatibles

El producte és compatible amb el protocol de xarxa TCP/IP. És el protocol de xarxa més utilitzat i
acceptat. Molts serveis de la xarxa utilitzen aquest protocol. Aquest producte també és compatible
amb IPv4 i IPv6. A les taules següents trobareu els protocols/serveis de xarxa compatibles amb el
producte.

Taula 5-1

Printing (Imprimint)

Nom del servei

Descripció

port9100 (mode directe)

Port d'impressió a través de TCP/IP per defecte del servidor
d'impressió HP Jetdirect, al qual es pot accedir amb
programari com HP Standard Port

LPD (daemon d'impressora de línia)

LPD ofereix serveis de cues impressió d'impressora de línia
per sistemes TCP/IP. Utilitzeu els serveis LPD al servidor
d'impressió HP Jetdirect.

WS Print

Utilitzeu els serveis d'impressió de Microsoft Web Services
for Devices (Serveis web de Microsoft per dispositius, WSD)
compatibles al servidor d'impressió HP Jetdirect.

Taula 5-2

Detecció de producte de xarxa

Nom del servei

Descripció

SLP (protocol d'ubicació de serveis)

Protocol de detecció de dispositius, utilitzat per ajudar a
trobar i configurar dispositius de xarxa. L'utilitzen
principalment els programes basats en el Microsoft.

mDNS (servei de noms de domini de multidifusió, també
anomenat "Rendezvous" o "Bonjour")

Protocol de detecció de dispositius, utilitzat per ajudar a
trobar i configurar dispositius de xarxa. L'utilitzen
principalment els programes basats en el Macintosh d'Apple.

WS Discovery

Permet utilitzar els protocols de WS Discovery de Microsoft
al servidor d'impressió.

LLMNR (TCP/IP v6)

Indica si les sol·licituds locals de resolució de noms per
multidifusió de l'enllaç (LLMNR) es responen a través d'IPv6.

NetBIOS a través de TCP/IP

Proporciona comunicació entre aplicacions d'ordinadors
diferents en una mateixa xarxa d'àrea local. Com que la
interfície de programació s'executa a través de TCP/
IP (NBT), cadascun dels ordinadors de la xarxa té un nom
de NetBIOS i una adreça IP rellevant per un nom de sistema
principal (tot i que pot ser que els dos noms no siguin
iguals).

Client de DNS

Nom de domini de DNS en el qual resideix el servidor
d'impressió HP Jetdirect (per exemple, support.hp.com).

CAWW

Configuració de la xarxa

41

background image

Taula 5-3

Missatgeria i administració

Nom del servei

Descripció

HTTP (protocol de transferència d'hipertext)

Permet als navegadors web comunicar-se amb el servidor
de web incrustat.

EWS (servidor web incrustat)

Permet l'usuari d'administrar el producte a través d'un
navegador web.

SNMP (protocol simple d'administració de xarxes)

L'utilitzen els programes de xarxa per a l'administració de
productes. S'admeten els objectes SNMP V3 i MIB-II
estàndard (base d'informació d'administració).

Web Jetadmin (WJA)

Aplicació de gestió que ofereix un accés controlat a les
funcions d'HP Jetdirect i de la impressora.

EPC

El programari HP Easy Printer Care 2.0 (EPC 2.0)
proporciona funcions similars a les d'HP Web Jetadmin
destinades a petites empreses i microempreses que tinguin
un màxim de 15 productes HP LaserJet. EPC 2.0 permet
realitzar un manteniment de les impressores làser amb tota
facilitat i protegir la vostra inversió en dispositius d'impressió
i, a més a més, ofereix un mètode senzill i unificat de recanvi
dels subministraments.

Taula 5-4

adreces IP

Nom del servei

Descripció

DHCP (protocol de configuració dinàmica de sistema
principal)

Per a l'assignació automàtica d'adreces IP. El servidor
DHCP subministra al producte una adreça IP. En general, no
és necessària la intervenció de l'usuari perquè el producte
obtingui l'adreça IP d'un servidor DHCP.

BOOTP (protocol Bootstrap)

Per a l'assignació automàtica d'adreces IP. El servidor
BOOTP subministra al producte una adreça IP. Cal que
l'administrador introdueixi l'adreça de maquinari MAC del
producte al servidor BOOTP per tal que el producte obtingui
una adreça IP del servidor.

IP automàtica

Per a l'assignació automàtica d'adreces IP. Si no es disposa
d'un servidor DHCP o BOOTP, aquest servei permet el
producte generar una adreça IP exclusiva.

Adreça IP manual

Configureu manualment l'adreça IP del servidor d'impressió
mitjançant el tauler de control de la impressora o el servidor
web incrustat.

Telnet

Definiu els paràmetres de configuració mitjançant l'adreça IP
per defecte per tal d'establir una connexió Telnet des del
vostre sistema al servidor d'impressió HP Jetdirect. Un cop
estigui configurat, el servidor d'impressió conserva la
configuració quan s'apaga i es torna a engegar.

42

Capítol 5 Connectivitat

CAWW

background image

Nom del servei

Descripció

RARP

Podeu configurar el servidor d'impressió per utilitzar RARP
en sistemes UNIX i Linux. Feu servir RARP per respondre a
la sol·licitud RARP del servidor d'impressió i per assignar
una adreça IP al servidor d'impressió. El mètode RARP
només us permet configurar l'adreça IP.

ARP/PING

Podeu configurar el servidor d'impressió HP Jetdirect amb
una adreça IP mitjançant l'ordre arp des d'un sistema
compatible. L'estació de treball des de la qual es realitzi la
configuració ha d'estar situada al mateix segment de xarxa
que el servidor d'impressió HP Jetdirect.