HP LaserJet P2055 Printer series - Ajuda

background image

Ajuda

La carpeta Ajuda conté enllaços a les següents pàgines principals:

Resolució de problemes. Permet veure temes de l'ajuda sobre la resolució de problemes,
imprimir pàgines de resolució de problemes i netejar el producte.

Material d’impressió i paper. Permet imprimir informació sobre com obtenir els millors
resultats del producte amb diferents tipus de paper i de suports d'impressió.

Com? Enllaç a l'índex de la Guia de l'usuari.

Guia de l'usuari. Permet veure informació sobre la utilització, la garantia, les especificacions i
la compatibilitat del producte. La guia de l'usuari està disponible en els formats HTML i PDF.

74

Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW