HP LaserJet P2055 Printer series - Configura els avisos per correu-e

background image

Configura els avisos per correu-e. Permet configurar el producte per enviar-vos alertes de
correu electrònic sobre determinades incidències, com ara un nivell baix de tòner.

Configura els avisos d’estat

Utilitzeu aquesta opció per configurar el producte perquè enviï alertes a l'ordinador en cas
d'encallaments, de nivells baixos de tòner a cartutxos d'impressió en ús d'HP i que no són d'HP, de
safates d'entrada buides i de missatges d'error específics.

Seleccioneu aquesta opció per rebre un avís emergent, una icona de la safata del sistema, una
alerta d'escriptori o qualsevol combinació d'alertes. Les alertes emergents i d'escriptori només
apareixen quan el producte està imprimint des de l'ordinador en el que heu configurat les alertes. Les
alertes d'escriptori només es visualitzen de manera momentània i desapareixen automàticament.

A la pàgina Configura alertes de correu electrònic podeu canviar el paràmetre de Llindar baix del
cartutx
, que estableix el nivell de tòner que provoca l'alarma de tòner baix.

NOTA:

Feu clic a Aplica per desar els canvis.

Configura els avisos per correu-e

Utilitzeu aquesta opció per configurar un màxim de dues adreces de correu electrònic per rebre
alertes quan es produeixin determinades incidències. Podeu especificar diferents incidències per a
cada adreça de correu electrònic. Utilitzeu la informació per al servidor de correu electrònic que
enviarà els missatges d'alerta per al producte.

NOTA:

Només es pot configurar l'enviament d'alertes per correu electrònic per als servidors que no

necessiten identificació d'usuari. Si el vostre servidor de correu electrònic necessita que us
identifiqueu amb nom d'usuari i contrasenya, no podreu activar les alertes de correu electrònic.

NOTA:

Feu clic a Aplica per desar els canvis.