HP LaserJet P2055 Printer series - Qualitat d’impressió

background image

Qualitat d'impressió

Utilitzeu les opcions de qualitat d'impressió de l'HP ToolboxFX per millorar l'aparença de les vostres
tasques d'impressió. Aquestes opcions també són disponibles al tauler de control del producte. Per
obtenir més informació, vegeu

Utilització dels menús del tauler de control a la pàgina 11

.

Hi ha quatre opcions per controlar la qualitat d'impressió: resolució, REt (tecnologia de millora de la
resolució), densitat d'impressió i mode econòmic.

Resolution (Resolució): Seleccioneu la resolució "600" per imprimir tasques normals i "Fast
Res 1200" (Res. ràpida 1200) per imprimir tasques de més alta qualitat. Seleccioneu "ProRes
1200" per a tasques d'impressió amb la qualitat més alta, però que tarden més temps a
imprimir-se.

REt: Podeu activar REt, una opció que HP proporciona per millorar la qualitat d’impressió.

Print density (Densitat de la impressió): per obtenir una densitat d'impressió superior,
seleccioneu un número més elevat. Per obtenir una densitat d'impressió inferior, seleccioneu un
número menys elevat.

EconoMode (Mode económic): Activeu l'EconoMode (Mode econòmic) quan imprimiu tasques
d’impressió normals. El mode econòmic és una característica que permet que el producte utilitzi
menys tòner per pàgina. Si seleccioneu aquesta opció podreu allargar la duració del tòner i
reduir els costos per pàgina. Tanmateix, també es reduirà la qualitat d'impressió. La imatge
impresa és més clara, però és adequada per imprimir esborranys o proves. HP no recomana
que s'utilitzi sempre l'opció EconoMode (Mode económic). Si es fa així, és possible que el tòner
duri més que les parts mecàniques del cartutx d'impressió. En aquest cas, si la qualitat
d'impressió comença a deteriorar-se haureu d'instal·lar un cartutx d'impressió nou encara que
quedi tòner al cartutx.

NOTA:

Feu clic a Apply (Aplica) per desar els canvis.

76

Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW