HP LaserJet P2055 Printer series - Registre d’incidències.

background image

Registre d'incidències.

El registre és una taula de codis corresponents als missatges d'error que apareixen a la pantalla del
tauler de control del producte, una descripció breu de cada error i el nombre de pàgines impreses
quan es va produir l'error. Per obtenir més informació sobre els missatges d’error, consulteu

Interpretació dels missatges del tauler de control a la pàgina 105

.

CAWW

Ús del programari HP ToolboxFX

73