HP LaserJet P2055 Printer series - Fitxa Estat

background image

Fitxa Estat

En aquesta fitxa hi trobareu informació sobre l'estat del producte i dels subministraments, la
configuració del producte i de la xarxa, i el procés de sol·licitud de subministraments.

78

Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW