HP LaserJet P2055 Printer series - Fitxa Settings (Paràmetres)

background image

Fitxa Settings (Paràmetres)

Aquesta fitxa permet configurar el producte des de l'ordinador. Si el producte està connectat en
xarxa, consulteu l'administrador de la xarxa abans de canviar els paràmetres d'aquesta fitxa.