HP LaserJet P2055 Printer series - Declaració de conformitat

background image

Declaració de conformitat

Declaració de conformitat

Declaració de conformitat

d'acord amb ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1, doc núm.: BOISB-0801-00-rel.1.0
Nom del fabricant:

Hewlett-Packard Company

Adreça del fabricant

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, EUA

declara que el producte

Nom del producte:

HP LaserJet sèrie P2050

Número de model normatiu

2)

:

BOISB-0801-00

Incloent-hi CE464A — Safata d'entrada per a 500 fulls opcional

Opcions del producte:

TOTES

Cartutxos d'impressió: CE505A i CE505X

està d'acord amb les següents especificacions del producte:

Seguretat:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Producte LED/làser de Classe 1)
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Classe B

1)

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Títol 47 CFR, Apartat 15 Classe B / ICES-003, versió 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Informació addicional:

Aquest producte compleix els requisits de la directiva EMC 2004/108/EC i la directiva de baix voltatge 2006/95/EC, i porta una etiqueta CE

tal com correspon.

Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de l'FCC. El funcionament depèn de les dues condicions següents: (1) aquest
dispositiu no pot causar interferències perjudicials, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses aquelles
que puguin causar un funcionament no desitjat.

1) El producte s'ha provat en sistemes PC Hewlett-Packard amb configuracions típiques.

2) Per qüestions normatives s'ha assignat a aquest producte un número de model normatiu. Aquest número no s'ha de confondre amb el
nom comercial o el número del producte.

Boise, Idaho , EUA

22 d'octubre de 2007

Només per a qüestions normatives:

Contacte a Europa: El Departament local de vendes i serveis de Hewlett-Packard o Hewlett-Packard GmbH, Departament HQ-TRE /

Estàndards europeus,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/go/certificates

Contacte als EUA:

Gestor de normativa del producte, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ,
(Telèfon: 208-396-6000)

160 Apèndix D Informació reglamentària

CAWW