HP LaserJet P2055 Printer series - Seguretat del làser

background image

Seguretat del làser

El Centre d'estudis sobre dispositius i salut radiològica (Center for Devices and Radiological Health,
CDRH) de la Direcció d'aliments i medicaments dels EUA ha implementat normatives per als
productes làser fabricats a partir de l'1 d'agost de 1976. Els productes comercialitzats als EUA han
de satisfer obligatòriament aquestes directrius. Aquest dispositiu ha estat certificat com a producte
làser de Classe 1 sota l'Estàndard d'emissió de radiacions del Departament de Salut i Serveis
Humans (Department of Health and Human Services, DHHS) dels EUA segons el Decret de control
de radiacions per a la salut i la seguretat de 1968. Ja que les radiacions emeses dins del dispositiu
queden completament confinades dins de les cobertes externes i les carcasses de protecció, el raig
làser no pot escapar-se durant cap fase o sota el procés normal d'utilització.

ADVERTÈNCIA!

La utilització de controls o l'aplicació d'arranjaments o procediments no descrits

en aquesta guia de l'usuari poden provocar exposicions a radiacions perilloses.