HP LaserJet P2055 Printer series - Consum elèctric

background image

Consum elèctric

El consum d'energia es redueix de forma significativa durant el mode A punt, amb la qual cosa
s'estalvien recursos naturals i diners sense que es vegi afectat l'alt rendiment d'aquest producte. Per
determinar la qualificació ENERGY STAR® d'aquest producte, consulteu el full de dades del
producte o el full d'especificacions. Els productes qualificats es troben llistats a:

www.hp.com/go/energystar