HP LaserJet P2055 Printer series - Configuració de les safates

background image

Configuració de les safates

1.

Premeu

D'acord

.

2.

Premeu la fletxa avall per seleccionar System setup (Instal·lació del sistema) i, a
continuació, premeu

D'acord

.

3.

Premeu la fletxa avall per seleccionar Paper setup (Configuració del paper) i, a continuació,
premeu

D'acord

.

4.

Premeu la fletxa avall per seleccionar la safata desitjada i, a continuació, premeu

D'acord

.

5.

Premeu la fletxa avall per seleccionar Paper type (Tipus de paper) o Paper size (Mida del
paper)
i, a continuació, premeu

D'acord

.

6.

Premeu la fletxa avall per seleccionar la mida o el tipus.

7.

Premeu

D'acord

per desar els paràmetres.

58

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW