HP LaserJet P2055 Printer series - Mides de paper i de suport d’impressió admesos

background image

Mides de paper i de suport d'impressió admesos

Aquest producte admet diverses mides de paper i és compatible amb diversos tipus de suports.

NOTA:

Per obtenir els millors resultats, seleccioneu la mida i el tipus de paper correctes i

especifiqueu-los al controlador de la impressora abans d'imprimir.

Taula 6-1

Mides de paper i de suports d'impressió admesos

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 opcional
per a 500 fulls

Comunicador
dúplex (només en
models dúplex)

Carta

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Executiu

184 x 267 mm

Targeta postal (JIS)

100 x 148 mm

Postal doble (JIS)

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8,5 x 13

216 x 330 mm

CAWW

Mides de paper i de suport d'impressió admesos

49

background image

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 opcional
per a 500 fulls

Comunicador
dúplex (només en
models dúplex)

Sobre comercial núm.10

105 x 241 mm

Sobre B5 ISO

176 x 250 mm

Sobre C5 ISO

162 x 229 mm

Sobre DL ISO

110 x 220 mm

Sobre Monarch

98 x 191 mm

Personalitzat

de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Taula 6-1

Mides de paper i de suports d'impressió admesos (continuació)

50

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW