HP LaserJet P2055 Printer series - Assistència al client

background image

Assistència al client

Gaudiu d'assistència telefònica, gratuïta durant el període de
garantia, per al vostre país/la vostra regió.

Tingueu preparats el nom del producte, el número de sèrie,
la data d'adquisició i la descripció del problema.

Els números de telèfon del país/la regió surten al fullet inclòs
a la capsa del producte o a

www.hp.com/support/

.

Gaudiu d'assistència per Internet les 24 hores.

www.hp.com/support/ljp2050series

Gaudiu d'assistència per a productes utilitzats amb un
ordinador Macintosh.

www.hp.com/go/macosx

Descarregueu utilitats de programari, controladors i
informació electrònica.

www.hp.com/go/ljp2050series_software

Feu comandes de serveis addicionals o de contractes de
manteniment d'HP.

www.hp.com/go/carepack

CAWW

Assistència al client 147