HP LaserJet P2055 Printer series - Declaració de garantia limitada dels cartutxos d’impressió

background image

Declaració de garantia limitada dels cartutxos

d'impressió

HP garanteix que aquest producte d'HP no té defectes a causa de materials o manufactura.

Aquesta garantia no s'aplica als productes que (a) hagin estat reomplerts, restaurats,
remanufacturats o falsificats per qualsevol mètode, (b) pateixin problemes per un ús o
emmagatzematge inadequats o per un funcionament fora de les especificacions mediambientals
publicades per a aquest producte d'impressora o (c) tinguin defectes a causa del desgast produït per
l'ús normal.

Per obtenir servei en garantia, torneu el producte al lloc de l'adquisició (amb una descripció escrita
del problema i mostres d'impressió) o poseu-vos en contacte amb l'assistència al client d'HP. A
elecció d'HP, HP substituirà els productes que es demostri que són defectuosos o us retornarà
l'import de la compra.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, LA GARANTIA ESMENTADA MÉS AMUNT
ÉS EXCLUSIVA, I NO QUEDA EXPRESSADA NI IMPLÍCITA CAP ALTRA GARANTIA O
CONDICIÓ, NI ORAL NI ESCRITA. HP REBUTJA EXPRESSAMENT QUALSEVOL AL·LUSIÓ
IMPLÍCITA A GARANTIES, CONDICIONS DE COMERCIALITZACIÓ, QUALITAT SATISFACTÒRIA I
ADEQUACIÓ PER A UN DETERMINAT PROPÒSIT.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, EN CAP CAS NI HP NI ELS SEUS
PROVEÏDORS SERAN RESPONSABLES DE QUALSEVOL PERJUDICI DIRECTE, ESPECIAL,
INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLOSES LES PÈRDUES DE BENEFICIS O DE DADES) O DE
QUALSEVOL ALTRA MENA, A CONSEQÜÈNCIA DE CONTRACTES, GREUGES O QUALSEVOL
ALTRE MOTIU.

LES CONDICIONS DE GARANTIA D'AQUESTA DECLARACIÓ, EXCEPTE EN LA MESURA
PREVISTA PER LES LLEIS, NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS
OBLIGATORIS I ESTABLERTS PER LA LLEI APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE
AL CLIENT FINAL, I ES FORMULEN EN ADDICIÓ ALS DRETS ESMENTATS.

142 Apèndix B Servei i assistència

CAWW