HP LaserJet P2055 Printer series - Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel client)

background image

Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació

pel client)

Els productes HP s'han dissenyat amb moltes peces de Customer Self Repair (CSR) per minimitzar
el temps de reparació i permetre una major flexibilitat en la substitució de les peces defectuoses. Si
durant el període de diagnòstic, HP identifica que es pot dur a terme una reparació utilitzant una
peca CSR, us l'enviarà directament per fer el canvi. Hi ha dues categories de peces CSR: 1) Peces
amb autoreparació pel client obligatòria. Si sol·liciteu a HP la substitució d'aquestes peces, haureu de
pagar les despeses d'enviament i de mà d'obra d'aquest servei. 2) Peces amb autoreparació pel
client opcional. Aquestes peces estan dissenyades pel servei Customer Self Repair. Tanmateix, si
sol·liciteu a HP la seva substitució, aquest servei no tindrà cap cost addicional d'acord amb el tipus
de servei de garantia indicat al producte.

En funció de la disponibilitat i del lloc on es demanen, les peces CSR s'enviaran per ésser lliurades el
següent dia feiner. Segons el lloc de lliurament, es pot oferir un lliurament al mateix dia o en quatre
hores. Si cal assistència, podeu trucar al Centre d'Assistència Tècnica d'HP i un tècnic us ajudarà
per telèfon. HP especifica als materials enviats amb una peça de substitució CSR si s'ha de retornar
la peça defectuosa. En els supòsits on calgui retornar la peça defectuosa a HP, haureu d'enviar-la-hi
dins un període determinat de temps, normalment en cinc (5) dies feiners. S'ha de tornar la peça
defectuosa amb la documentació associada al material de transport subministrat. Si no es torna la
peça defectuosa, HP podrà facturar-vos el recanvi. Quan s'utilitza el servei d'autoreparació pel client,
HP suportarà totes les despeses d'enviament i de devolució de la peça i determinarà el servei de
missatgeria/transportista que caldrà utilitzar.

146 Apèndix B Servei i assistència

CAWW