HP LaserJet P2055 Printer series - Elimineu els embussos

background image

Elimineu els embussos

Quan elimineu els embussos, vigileu de no esquinçar el paper encallat. Si quedés un tros petit de
paper al producte, es podrien provocar més embussos.

ATENCIÓ:

Abans d'eliminar embussos, apagueu el producte i desconnecteu el cable d'alimentació.