HP LaserJet P2055 Printer series - Missatges del tauler de control

background image

Missatges del tauler de control

Missatge del tauler de control

Descripció

Acció recomanada

10.X Supply memory error (Error
memòria submin.)

L'etiqueta electrònica del cartutx d'impressió
no es pot llegir o no hi és.

Torneu a instal·lar el cartutx.

Apagueu i torneu a engegar el producte.

Si no se soluciona el problema, canvieu el
cartutx.

Premeu

D'acord

per anul·lar aquest error i

seguir imprimint. Les funcions de
subministraments i estat no estaran
disponibles.

13.XX Jam in <location> (Embús a
<ubicació>)

El producte ha detectat un embús.

Elimineu l'embús de la zona indicada En
circumstàncies normals, la tasca
d'impressió es reprendrà. En cas contrari,
proveu de tornar a enviar-la.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

21.X Print failure (Error d'impressió)

Premeu OK

If error repeats turn off then on (Si l'error
torna a aparèixer apagueu i engegueu la
impressora)

El producte no pot processar la pàgina.

Premeu

D'acord

per continuar imprimint la

tasca, tot i que el resultat es pot veure
afectat.

Si l'error persisteix, apagueu i torneu a
encendre. Torneu a enviar la tasca
d'impressió.

41.2 Engine error (Error del motor)

Premeu OK

S'ha produït un error intern del motor.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

CAWW

Interpretació dels missatges del tauler de control 105

background image

Missatge del tauler de control

Descripció

Acció recomanada

41.3 Unexpected size in tray x (Mida
inesperada a la safata x)

Load <SIZE> (Carregueu <MIDA>)

Premeu OK

El producte ha detectat a la safata un tipus
de suport que no correspon a la
configuració de la safata.

Carregueu a la safata el material correcte o
canvieu la configuració de la safata per
adaptar-la a la mida de material que heu
carregat. Consulteu

Safates de càrrega

a la pàgina 55

.

49 Error

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

S'ha produït un error intern del producte.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

50.X Fuser Error (50.X Error del fusor)

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

El producte ha patit un problema amb el
fusor.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
25 minuts i torneu-lo a engegar.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

51.XX Error

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

S'ha produït un error de maquinari intern del
producte.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

106 Capítol 10 Solució de problemes

CAWW

background image

Missatge del tauler de control

Descripció

Acció recomanada

55.X Error

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

S'ha produït un error intern del producte.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

57 Fan Error (57 Error del ventilador)

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

S'ha produït un problema al ventilador intern
del producte.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

79 Error

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

S'ha produït un error al microprogramari
intern del producte.

Apagueu el producte, espereu com a mínim
30 segons, torneu-lo a engegar i espereu
que s'inicialitzi.

Si utilitzeu un protector per evitar
sobrecàrregues, desactiveu-lo. Connecteu
el producte directament a l'endoll de paret.
Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

79 Service Error (79 Error de servei)

Turn off then on (Apagueu i torneu a
encendre)

S'ha instal·lat un DIMM incompatible.

1.

Apagueu el producte.

2.

Instal·leu un DIMM compatible amb el
producte. Consulteu

Subministraments

i accessoris a la pàgina 135

per veure

una llista de DIMMs compatibles.
Consulteu

Instal·leu la memòria

a la pàgina 87

per veure les

instruccions d'instal·lació d'un DIMM.

3.

Engegueu el producte.

Si el missatge continua apareixent, poseu-
vos en contacte amb el servei d'assistència
d'HP. Consulteu

Assistència al client

a la pàgina 147

.

Device error (Error del dispositiu)

Premeu OK

S'ha produït un error intern.

Premeu

D'acord

per reprendre la tasca.

Door open (Porta oberta)

La porta del producte és oberta.

Tanqueu la porta.

CAWW

Interpretació dels missatges del tauler de control 107

background image

Missatge del tauler de control

Descripció

Acció recomanada

Genuine HP supply installed
(Subministrament instal·lat original d'HP)

S'ha instal·lat un subministrament
original d'HP. Aquest missatge apareixerà
breument després d'instal·lar el
subministrament, i a continuació se
substituirà pel missatge Ready (A punt).

No és necessària cap acció.

Install black cartridge (Instal·leu un
cartutx negre)

El cartutx no s'ha instal·lat o no s'ha
instal·lat correctament.

Instal·leu el cartutx. Consulteu

Canvieu el

cartutx d'impressió a la pàgina 85

.

Load paper (Carregueu paper)

El producte no té paper.

Carregueu paper a una de les safates.

Load tray # <TYPE> <SIZE> (Carregueu
safata núm. <TIPUS> <MIDA>)

Press [OK] for available media (Premeu
[D'acord] per utilitzar el material
disponible)

Hi ha una safata configurada per al tipus i
mida de material que la tasca d'impressió
requereix però la safata és buida.

Carregueu a la safata el material correcte o
premeu

D'acord

per utilitzar el material

d'una altra safata.

Load tray 1 <SIZE> (Carregueu safata 1
<MIDA>)

Cleaning mode (Mode de neteja) [OK] to
start ([OK] per començar)

El producte està preparat per processar
l'operació de neteja.

Carregueu la Safata 1 amb paper normal de
la mida indicada i, a continuació, premeu

D'acord

.

Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (Carregueu
safata 1 <TIPUS> <MIDA>)

Press [OK] for available media (Premeu
[D'acord] per utilitzar el material
disponible)

No hi ha cap safata configurada per al tipus
i mida de material que la tasca d'impressió
requereix.

Carregueu a la safata 1 el material correcte
o premeu

D'acord

per utilitzar el material

d'una altra safata.

Manual duplex (Impressió a doble cara
manual)

Load tray x (Carregueu safata x)

Premeu OK

S'ha imprès la primera cara d'una tasca
d'impressió manual a doble cara i s'ha de
carregar la pàgina per processar l'altra cara.

Col·loqueu la pàgina a la safata indicada
amb la cara que s'hagi d'imprimir cap amunt
i la part superior cap al producte i premeu

D'acord

.

Manual feed <TYPE> <SIZE>
(Alimentació manual <TIPUS> <MIDA>)

Press [OK] for available media (Premeu
[D'acord] per utilitzar el material
disponible)

El producte està en mode d'alimentació
manual.

Premeu

D'acord

per eliminar el missatge o

carregueu el material correcte a la safata 1.

Memory is low (Memòria baixa)

Premeu OK

La memòria del producte és gairebé plena.

Premeu

OK

(D'acord) per acabar la tasca o

premeu el botó Cancel·la

per cancel·lar-

la.

Per obtenir més informació sobre la manera
d'ampliar la memòria del producte, vegeu

Instal·leu la memòria a la pàgina 87

.

Misprint (Error d'impressió)

Premeu OK

El suport ha patit un retard en el recorregut
pel producte.

Premeu

D'acord

per esborrar el missatge.

Non HP supply Installed (S'ha instal·lat
un subministrament que no és d'HP).

Hi ha instal·lat un consumible que no és
d'HP.

Si pensàveu que havíeu adquirit un
subministrament HP, aneu a

www.hp.com/

go/anticounterfeit

.

La garantia de la impressora no cobreix el
servei o les reparacions necessaris com a
conseqüència de l'ús de subministraments
d'un altre fabricant.

108 Capítol 10 Solució de problemes

CAWW

background image

Missatge del tauler de control

Descripció

Acció recomanada

Order black cartridge (Encarregueu un
cartutx negre)

Ready (A punt)

El cartutx d'impressió s'està exhaurint.

Encarregueu un cartutx nou. Podeu seguir
imprimint amb el cartutx d'impressió actual
fins que la redistribució del tòner deixi
d'oferir una qualitat d'impressió acceptable.

Consulteu

Subministraments i accessoris

a la pàgina 135

per obtenir més informació.

Output bin full (Safata de sortida plena)

Remove all paper from bin (Traieu el
paper de la safata)

La safata de sortida és plena.

Retireu el paper de la caixa

Rear door open (Porta posterior oberta)

La porta posterior del producte és oberta.

Tanqueu la porta.

Remove shipping lock from black
cartridge (Retireu el blocatge de
transport del cartutx negre)

Hi ha una tanca de transport instal·lada en
un cartutx.

Comproveu que s'ha tret la tanca de
transport del cartutx.

Used cartridge in use (S'està fent servir
un cartutx utilitzat)

S'ha detectat i acceptat un cartutx
d'impressió emplenat.

No és necessària cap acció.

Used cartridge installed (S'ha instal·lat
un cartutx utilitzat)

To accept press [OK] (Per acceptar
premeu [D'acord])

Hi ha un cartutx emplenat instal·lat.

Premeu

D'acord

per continuar.

CAWW

Interpretació dels missatges del tauler de control 109