HP LaserJet P2055 Printer series - Restabliment dels paràmetres de fàbrica

background image

Restabliment dels paràmetres de fàbrica

Utilitzeu el menú Restore defaults (Restaura els valors predeterminats) per restablir els
paràmetres de fàbrica.

1.

Premeu

D'acord

.

2.

Premeu la fletxa avall per destacar Service (Servei) i, a continuació, premeu

D'acord

.

3.

Premeu la fletxa avall per destacar Restore defaults (Restaura els valors predeterminats)
i, a continuació, premeu

D'acord

.

104 Capítol 10 Solució de problemes

CAWW