HP LaserJet P2055 Printer series - Factors que afecten el rendiment del producte

background image

Factors que afecten el rendiment del producte

Hi ha diferents factors que afecten el temps que triga a imprimir-se una tasca d'impressió:

La velocitat màxima del producte, mesurada en pàgines per minut (ppm)

L'ús de paper especial (com ara transparències, paper gruixut i paper de mida personalitzada)

El temps de processament i descàrrega del producte

La complexitat i la grandària dels gràfics

La velocitat de l'ordinador que s'utilitzi

La connexió USB

La configuració I/O de la impressora

La memòria instal·lada al producte

El sistema operatiu de xarxa i la seva configuració (si és el cas)

NOTA:

Malgrat que l'addició de memòria pot millorar la forma en què el producte tracta els gràfics

complexos i millorar els temps de descàrrega, no augmentarà però la memòria màxima del producte
(ppm).

CAWW

Solució de problemes generals 103