HP LaserJet P2055 Printer series - Definició de les opcions avançades d’impressió

background image

Definició de les opcions avançades d'impressió

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya
Avançades.

Com es fa per

Passos que cal seguir

Seleccionar les opcions avançades d'impressió.

En qualsevol dels apartats, feu clic a un paràmetre actual;
s'obrirà una llista desplegable on podreu canviar el
paràmetre.

Canviar el nombre de còpies per imprimir.

NOTA:

Si el programa que esteu fent servir no ofereix una

manera d'imprimir un nombre determinat de còpies, podeu
canviar el nombre de còpies al controlador.

La modificació d'aquest paràmetre afecta el nombre de
còpies de totes les tasques d'impressió. Una vegada
impresa la tasca, torneu a establir aquest paràmetre al seu
valor original.

Obriu l'apartat Paper/Sortida i escriviu el nombre de còpies
que voleu imprimir. Si seleccioneu dues còpies o més,
podeu escollir l'opció de classificar les pàgines.

Carregar paper de capçalera o paper preimprès de la
mateixa manera per a tots els treballs, ja sigui amb
impressió a una o dues cares.

a) Obriu l'apartat Opcions del document i després, l'apartat
Característiques de la impressora. b) A la llista
desplegable Mode de capçalera alternativa, seleccioneu
Activat. c) Carregueu el paper al producte com ho faríeu si
volguéssiu imprimir a les dues cares.

Canviar l'ordre d'impressió de les pàgines.

a) Obriu l'apartat Opcions del document i després, l'apartat
Opcions de disseny. b) A la llista desplegable Ordre de
pàgina
, seleccioneu Del davant al darrere per imprimir les
pàgines en el mateix ordre que apareixen en el document, o
Del darrere al davant per imprimir-les en l'ordre invers.

70

Capítol 8 Tasques d'impressió

CAWW

background image

9