HP LaserJet P2055 Printer series - Definició dels efectes del document

background image

Definició dels efectes del document

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya
Efectes.

Com es fa per

Passos que cal seguir

Ajustar una pàgina perquè s'adeqüi a la mida de paper
seleccionada.

Feu clic a Imprimeix document a i seleccioneu una mida de
la llista desplegable.

Ajustar una pàgina perquè sigui un tant per cent de la mida
real.

Feu clic a % de la mida normal i escriviu el tant per cent o
bé ajusteu la barra lliscant.

Imprimir una filigrana.

a) Seleccioneu una filigrana de la llista desplegable
Filigranes. b) Per imprimir la filigrana només a la primera
pàgina, feu clic a Només primera pàgina. Si no, la filigrana
s'imprimirà a totes les pàgines.

Afegir o editar filigranes.

NOTA:

Perquè funcioni, el controlador de la impressora ha

d'estar emmagatzemat en el vostre ordinador.

a) A l'espai de Filigranes, feu clic a Edita. S'obrirà el quadre
de diàleg Detalls de la filigrana. b) Establiu els paràmetres
de la filigrana i feu clic a D'acord.