HP LaserJet P2055 Printer series - Tauler de control

background image

Tauler de control

Configuració del tauler de control

Utilització dels menús del tauler de control

Menú Reports (Informes)

Menú System setup (Instal·lació del sistema)

Menú Service (Servei)

Menú Network config (Configuració de la xarxa)

CAWW

9