HP LaserJet P2055 Printer series - Configuració del tauler de control

background image

Configuració del tauler de control

Utilitzeu el tauler de control per obtenir informació sobre l'estat del producte i de la tasca i per
configurar el producte.

OK

1

7

6

5

4

3

2

8

Número

Botó o llum

Funció

1

Pantalla del tauler de control

Mostra la informació d'estat, els menús i els missatges d'error

2

Botó fletxa amunt

Es desplaça al següent submenú o al següent valor en una llista de selecció
de menús, mou el cursor cap endavant una posició, o disminueix el valor
d'elements numèrics

3

Botó

D'acord

Desa el valor seleccionat d'un element

Du a terme una acció associada amb un element ressaltat a la pantalla
del tauler de control

Esborra una condició d'error si aquesta es pot esborrar

4

Fletxa avall

Va a l'element previ de la llista o augmenta el valor dels elements numèrics

5

Botó Enrere

Retrocedeix un nivell (a l'estructura de menús) o una entrada numèrica

6

Indicador lluminós

A punt

Activat: El producte està en línia i a punt per acceptar dades
d'impressió

Desactivat: El producte no pot acceptar dades perquè no és en línia
(està aturada) o s'ha produït un error.

Parpelleig: El producte està processant una tasca.

7

Botó Cancel·la

Cancel·la la tasca d'impressió actual

8

Indicador lluminós

Error

Desactivat: El producte funciona sense errors.

Parpelleig: Cal realitzar alguna acció. Vegeu la pantalla del tauler de
control.

10

Capítol 2 Tauler de control

CAWW