Nápověda pro HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu
zakázány kromě případů, kdy to povoluje
autorský zákon.

Změna informací obsažených v tomto
dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou
uvedeny ve výslovných prohlášeních o
záruce dodaných s těmito výrobky a
službami. Z tohoto dokumentu nelze
vyvozovat další záruky. Společnost HP není
odpovědná za technické nebo textové
chyby nebo opomenutí obsažená v tomto
dokumentu.

Číslo dílu: CE457-90906

Edition 3, 11/2009

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated.

Intel® Core™ je ochranná známka
společnosti Intel Corporation v USA a
dalších zemích.

Microsoft®, Windows® a Windows®XP
jsou v USA registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation.

Windows Vista™ je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation v USA a
dalších zemích/oblastech.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

Značky ENERGY STAR a ENERGY STAR
jsou registrované ochranné známky v USA.

background image

Obsah

1 Základní informace o produktu ..................................................................................................................... 1

Porovnání produktů .............................................................................................................................. 2

HP LaserJet P2050 Series modely ...................................................................................... 2

Vlastnosti produktu ............................................................................................................................... 3
Přehled zařízení ................................................................................................................................... 5

Pohled zepředu .................................................................................................................... 5
Pohled zezadu ..................................................................................................................... 6
Porty rozhraní ...................................................................................................................... 6
Umístění štítku s číslem modelu a sériovým číslem ............................................................ 6

2 Ovládací panel ................................................................................................................................................. 9

Uspořádání ovládacího panelu ........................................................................................................... 10
Použití nabídek ovládacího panelu .................................................................................................... 11

Použití nabídek .................................................................................................................. 11

Nabídka Sestavy ................................................................................................................................ 12
Nastavení systému nabídka ............................................................................................................... 13
Nabídka Servis ................................................................................................................................... 15
Nabídka Konfigurace sítě ................................................................................................................... 16

3 Software pro systém Windows .................................................................................................................... 19

Podporované operační systémy Windows ......................................................................................... 20
Podporované ovladače tiskárny pro systém Windows ....................................................................... 21
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ............................................................................................... 22

Režimy instalace UPD ....................................................................................................... 22

Priorita nastavení tisku ....................................................................................................................... 23
Změna nastavení ovladače tiskárny v systému Windows .................................................................. 24
Typy instalace softwaru pro systém Windows .................................................................................... 25
Odebrání softwaru v systému Windows ............................................................................................. 26
Podporované nástroje pro systém Windows ...................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Podporované síťové nástroje pro systém Windows ........................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Implementovaný webový server ........................................................................................ 28

Software pro jiné operační systémy ................................................................................................... 29

CSWW

iii

background image

4 Použití produktu s počítači Macintosh ....................................................................................................... 31

Software pro počítače Macintosh ....................................................................................................... 32

Operační systémy Macintosh podporované zařízením ...................................................... 32
Ovladače tiskárny podporované systémem Macintosh ..................................................... 32
Odinstalace softwaru z operačních systémů Macintosh .................................................... 32
Priorita nastavení tisku v systému Macintosh .................................................................... 32
Změna nastavení ovladače tiskárny v systému Macintosh ................................................ 33
Podporované nástroje pro počítače Macintosh ................................................................. 33

Implementovaný webový server ........................................................................ 33

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Macintosh ................................................................ 34

Tisk .................................................................................................................................... 34

Vytváření a používání předvoleb tisku v systému Macintosh ............................ 34
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru ........................ 34
Tisk obálky ........................................................................................................ 34
Používání vodoznaku ........................................................................................ 35
Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh ............................. 35
Tisk na obě strany papíru .................................................................................. 36
Použití nabídky Services (Služby) ..................................................................... 37

5 Připojení ......................................................................................................................................................... 39

Konfigurace USB ................................................................................................................................ 40

Připojení kabelu USB ......................................................................................................... 40

Konfigurace sítě ................................................................................................................................. 41

Podporované síťové protokoly ........................................................................................... 41
Instalace zařízení v síti ...................................................................................................... 43
Konfigurace síťového produktu .......................................................................................... 43

Zobrazení nebo změna nastavení sítě .............................................................. 43
Nastavení nebo změna síťového hesla ............................................................. 44
Adresa IP .......................................................................................................... 44

Automatická konfigurace .................................................................. 44
Ruční konfigurace ............................................................................. 44
Nastavení protokolu IPv4 a IPv6 ...................................................... 45

Nastavení rychlosti připojení ............................................................................. 45

6 Papír a tisková média ................................................................................................................................... 47

Principy používání papíru a tiskových médií ...................................................................................... 48
Podporované formáty papíru a tiskových médií ................................................................................. 49
Vlastní formáty papíru ........................................................................................................................ 51
Podporované typy papíru a tiskových médií ....................................................................................... 52
Kapacita zásobníku a přihrádky ......................................................................................................... 53
Pokyny pro speciální papír nebo tisková média ................................................................................. 54
Plnění zásobníků ................................................................................................................................ 55

Orientace papíru při plnění zásobníků ............................................................................... 55

iv

CSWW

background image

Zásobník 1 ......................................................................................................................... 55
Zásobník 2 a volitelný zásobník 3 ...................................................................................... 56

Vložení papíru formátu A6 ................................................................................ 56

Ruční podávání .................................................................................................................. 57

Konfigurace zásobníků ....................................................................................................................... 58
Možnosti použití výstupu papíru ......................................................................................................... 59

Tisk s výstupem v horní (standardní) výstupní přihrádce .................................................. 59
Tisk do přímé dráhy papíru (zadního výstupu) .................................................................. 59

7 Použití funkcí produktu ................................................................................................................................ 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Režim klidu ......................................................................................................................................... 63

8 Tiskové úlohy ................................................................................................................................................ 65

Zrušení tiskové úlohy ......................................................................................................................... 66

Zastavení aktuální tiskové úlohy na ovládacím panelu ..................................................... 66
Zastavení aktuální tiskové úlohy z aplikace ....................................................................... 66

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows .................................................................. 67

Spuštění ovladače tiskárny ................................................................................................ 67
Použití zkratek pro tisk ....................................................................................................... 67
Nastavení možností papíru a kvality .................................................................................. 67
Nastavení efektů dokumentu ............................................................................................. 68
Nastavení možností úprav dokumentu .............................................................................. 68
Získání informací o podpoře a stavu zařízení .................................................................... 69
Nastavení pokročilých možností tisku ................................................................................ 70

9 Správa a údržba produktu ............................................................................................................................ 71

Tisk stránek s informacemi ................................................................................................................. 72
Použití softwaru HP ToolboxFX ......................................................................................................... 73

Zobrazení nástroje HP ToolboxFX .................................................................................... 73
Stav .................................................................................................................................... 73

Protokol událostí ............................................................................................... 73

Upozornění ........................................................................................................................ 74

Nastavení upozornění o stavu .......................................................................... 74
Nastavení e-mailových upozornění ................................................................... 74

Nápověda .......................................................................................................................... 74
Nastavení zařízení ............................................................................................................. 75

Informace o zařízení ......................................................................................... 75
Manipulace s papírem ....................................................................................... 75
Tisk .................................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76
Kvalita tisku ....................................................................................................... 76

CSWW

v

background image

Typy papíru ....................................................................................................... 77
Nastavení systému ............................................................................................ 77
Řešení potíží ..................................................................................................... 77

Nastavení sítě .................................................................................................................... 77
Nákup materiálu ................................................................................................................. 77
Další odkazy ...................................................................................................................... 77

Správa síťového zařízení ................................................................................................................... 78

Implementovaný server WWW .......................................................................................... 78

Otevření implementovaného serveru WWW ..................................................... 78
Stav karta .......................................................................................................... 78
karta Nastavení ................................................................................................. 79
karta Použití sítě ............................................................................................... 79
Odkazy .............................................................................................................. 79

Používání softwaru HP Web Jetadmin .............................................................................. 79
Použití funkcí zabezpečení ................................................................................................ 79

Zabezpečení implementovaného webového serveru ........................................ 80

Zamknutí zařízení ............................................................................................................................... 81
Správa spotřebního materiálu ............................................................................................................ 82

Životnost spotřebního materiálu ........................................................................................ 82
Správa tiskové kazety ........................................................................................................ 82

Skladování tiskových kazet ............................................................................... 82
Používejte originální tiskové kazety HP ............................................................ 82
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tiskových kazet .................... 82
Ověření pravosti tiskové kazety ........................................................................ 82
Horká linka a webové stránky společnosti HP pro nahlášení podvodu ............. 82

Výměna spotřebního materiálu a dílů ................................................................................................. 84

Pokyny pro výměnu spotřebního materiálu ....................................................................... 84
Změna rozložení toneru ..................................................................................................... 84
Výměna tiskové kazety ...................................................................................................... 85

Instalace paměti ................................................................................................................................. 87

Instalace paměti produktu .................................................................................................. 87
Kontrola instalace modulů DIMM ....................................................................................... 90
Uložení prostředků (trvalých prostředků) ........................................................................... 90
Aktivace paměti v systému Windows ................................................................................. 91

Čištění produktu ................................................................................................................................. 92

Čištění prostoru tiskové kazety .......................................................................................... 92
Vyčištění dráhy papíru ....................................................................................................... 93
Čištění podávacího válečku zásobníku 1 .......................................................................... 94
Čištění podávacího válečku zásobníku 2 .......................................................................... 97

10 Řešení potíží .............................................................................................................................................. 101

Řešení obecných problémů .............................................................................................................. 102

Základní body pro řešení problémů ................................................................................. 102

vi

CSWW

background image

Faktory ovlivňující výkonnost zařízení ............................................................................. 103

Obnovení výrobních nastavení ......................................................................................................... 104
Interpretace zpráv ovládacího panelu .............................................................................................. 105

Hlášení ovládacího panelu .............................................................................................. 105

Uvíznutí ............................................................................................................................................ 109

Obvyklé příčiny uvíznutí papíru ....................................................................................... 109
Místa uvíznutí .................................................................................................................. 110
Odstranění uvíznutého média .......................................................................................... 110

Interní oblasti ................................................................................................... 110

Oblast tiskových kazet a dráhy papíru ............................................ 110
Duplexní jednotka pro tisk (pouze duplexní modely) ...................... 112

Vstupní zásobníky ........................................................................................... 115

Zásobník 1 ...................................................................................... 115
Zásobník 2 ...................................................................................... 116
Zásobník 3 ...................................................................................... 118

Výstupní přihrádky .......................................................................................... 119

Řešení potíží s kvalitou tisku ............................................................................................................ 121

Problémy s kvalitou tisku související s papírem .............................................................. 121
Problémy s kvalitou tisku související s prostředím .......................................................... 121
Problémy s kvalitou tisku související s uvíznutím papíru ................................................. 121
Příklady tiskových vad obrázků ....................................................................................... 121

Světlý nebo bledý tisk ..................................................................................... 122
Skvrny od toneru ............................................................................................. 122
Vynechávky ..................................................................................................... 122
Svislé čáry ....................................................................................................... 123
Šedé pozadí .................................................................................................... 123
Rozmazaný toner ............................................................................................ 123
Nezafixovaný toner ......................................................................................... 123
Opakované svislé vady ................................................................................... 124
Zdeformované znaky ....................................................................................... 124
Zkosení stránky ............................................................................................... 124
Zkroucení a zvlnění ......................................................................................... 125
Zvrásnění nebo přehyb ................................................................................... 125
Rozptýlený toner na obrysu ............................................................................ 125

Řešení problémů s výkonností ......................................................................................................... 126
Řešení potíží s připojením ................................................................................................................ 127

Řešení potíží s přímým připojením .................................................................................. 127
Řešení potíží se sítí ......................................................................................................... 127

Řešení běžných potíží se systémem Windows ............................................................................... 129
Řešení obecných potíží v systému Macintosh ................................................................................. 130
Řešení potíží se systémem Linux .................................................................................................... 133

CSWW

vii

background image

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství ............................................................................................ 135

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 136

Objednávání přímo od výrobce HP .................................................................................. 136
Objednávání v servisu a u poskytovatelů podpory .......................................................... 136
Objednávání přímo prostřednictvím softwaru HP ToolboxFX .......................................... 136

Čísla dílů .......................................................................................................................................... 137

Příslušenství pro manipulaci s papírem ........................................................................... 137
Tiskové kazety ................................................................................................................. 137
Paměť .............................................................................................................................. 137
Kabely a rozhraní ............................................................................................................. 137

Dodatek B Servis a podpora ......................................................................................................................... 139

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................... 140
Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu ........................................................................... 142
Licenční smlouva s koncovým uživatelem ....................................................................................... 143
Oprava provedená zákazníkem – záruční servis ............................................................................. 145
Zákaznická podpora ......................................................................................................................... 146
Smlouva o údržbě HP ...................................................................................................................... 147

Smlouvy o servisu u zákazníka ....................................................................................... 147

Servis u zákazníka do druhého dne ................................................................ 147
Týdenní servis u zákazníka (větší objemy) ..................................................... 147

Opětovné zabalení produktu ............................................................................................ 147
Rozšířená záruka ............................................................................................................. 148

Dodatek C Technické údaje .......................................................................................................................... 149

Fyzické specifikace .......................................................................................................................... 150
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise ............................................................ 151
Provozní podmínky ........................................................................................................................... 152

Dodatek D Informace o předpisech .............................................................................................................. 153

Předpisy FCC ................................................................................................................................... 154
Ekologické vlastnosti výrobku .......................................................................................................... 155

Ochrana životního prostředí ............................................................................................ 155
Vytváření ozonu ............................................................................................................... 155
Spotřeba energie ............................................................................................................. 155
Spotřeba toneru ............................................................................................................... 155
Spotřeba papíru ............................................................................................................... 155
Plasty ............................................................................................................................... 155
Spotřební materiál HP LaserJet ....................................................................................... 155
Pokyny pro vracení a recyklaci ........................................................................................ 156

Spojené státy americké a Portoriko ................................................................ 156

Vrácení více kazet najednou .......................................................... 156
Vracení jednoho kusu ..................................................................... 156

viii

CSWW

background image

Odeslání ......................................................................................... 156

Program sběru mimo USA .............................................................................. 156

Papír ................................................................................................................................ 157
Omezení materiálu .......................................................................................................... 157
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie ............................... 157
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) .................................................... 157
Další informace ................................................................................................................ 157

Prohlášení o shodě .......................................................................................................................... 158

Prohlášení o shodě .......................................................................................................... 158

Prohlášení o bezpečnosti ................................................................................................................. 159

Bezpečnost laseru ........................................................................................................... 159
Kanadské předpisy DOC ................................................................................................. 159
Prohlášení VCCI (Japonsko) ........................................................................................... 159
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) ..................................................................... 159
Prohlášení EMC (Korea) .................................................................................................. 159
Prohlášení o laseru pro Finsko ........................................................................................ 159
Tabulka materiálu (Čína) ................................................................................................. 161

Rejstřík ............................................................................................................................................................. 163

CSWW

ix

background image

x

CSWW

background image

1