HP LaserJet P2055 Printer series - Řešení běžných potíží se systémem Windows

background image

Řešení běžných potíží se systémem Windows

Chybová zpráva:

"Chyba obecné ochrany - Výjimka OE"

"Spool32"

"Neplatná operace"

Příčina

Řešení

Ukončete všechny aplikace, restartujte systém Windows a
opakujte akci.

Vyberte jiný ovladač tiskárny. Lze to většinou provést
z aplikace.

Odstraňte všechny dočasné soubory v podadresáři Temp.
Název adresáře lze zjistit v souboru AUTOEXEC.BAT, kde
vyhledáte příkaz "Set Temp =". Za tímto příkazem následuje
název adresáře dočasných souborů. Standardní název je C:
\TEMP, ale lze jej změnit.

Další informace o chybových zprávách systému Windows
naleznete v dokumentaci Microsoft Windows dodávané s
počítačem.

CSWW

Řešení běžných potíží se systémem Windows 129