HP LaserJet P2055 Printer series - Řešení obecných problémů

background image

Řešení obecných problémů

Pokud zařízení nereaguje správně, proveďte následující kroky v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Pokud
zařízení v některém kroku nevyhoví, postupujte podle příslušných doporučení pro odstraňování
potíží. Pokud určitý krok problém vyřeší, zbývající část postupu již dokončit nemusíte.