HP LaserJet P2055 Printer series - Řešení potíží s kvalitou tisku

background image

Řešení potíží s kvalitou tisku

Většině problémům s kvalitou tisku lze zabránit dodržováním následujících pokynů.

Nastavte zásobníky na správný typ papíru. Viz

Konfigurace zásobníků na stránce 58

.

Používejte papír, který odpovídá specifikacím společnosti HP. Viz

Papír a tisková média

na stránce 47

.

Podle potřeby zařízení vyčistěte. Viz

Vyčištění dráhy papíru na stránce 93

.