HP LaserJet P2055 Printer series - Příklady tiskových vad obrázků

background image

Příklady tiskových vad obrázků

Tato část obsahuje informace o určování a odstraňování vad tisku.

CSWW

Řešení potíží s kvalitou tisku 121

background image

POZNÁMKA:

Pokud tyto kroky nevedou k odstranění problému, obraťte se autorizovaného

prodejce nebo servisního technika společnosti HP.